Her er våre ordinære frys regler:

  • Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.
  • Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
  • Utstasjonering i jobb eller studie som er dokumentert.
  • Frys kan ikke tilbakeføres. Frys av medlemskap må være fastsatt og godkjent før frysperioden starter, og dokumentasjon må følge fryssøknaden.
  • Frys må søkes innen den 01 i måneden før frys ønskes. Frys for Februar må søkes om før 01 Januar osv.
  • Frys gjelder minst 1 måned og maksimum 12 måneder.
  • Bindingstiden forskyves like mange måneder som medlemskapet fryses slik at medlemskapets varighet blir 12 betalende måneder.
  • Betaling kan avvike fra frysperiode, men utgjør like mange måneder.
  • Frys er ikke godkjent før man mottar bekreftelse fra Spenst Fetsund.
  • Ved oppsigelse under frysperiode bortfaller ikke din oppsigelse måned/periode.