Spenst Ungdom 13-15 år 299,- pr mnd.

Vårt ungdomsmedlemskap

Du kan trene kondisjon- og styrketrening og gruppetrening – du velger fritt.

  • 13-15 år kan KUN trene alene i betjent resepsjonstid.

  • Medlemskapet koster 299,- pr mnd og har 3 mnd bindingstid.

  • Medlemskapet kan KUN tegnes i resepsjonen i betjent tid. Foresatt og ungdom må være tilstede ved innmelding.

  • Kan trene sammen med foresatt i hele åpningstiden. Foresatt må være over 18 år og har fullt ansvar for at alle trivselsregler overholdes.

13-15 år kan trene i ubetjent tid med foresatt som må være medlem. 13-15 år må ankomme, trene sammen med og forlate senteret sammen med foresatt.

Lær barnet ditt gode treningsrutiner!

Foresatte

Vi anbefaler på det sterkeste at foresatt melder deg inn, og trener sammen med barnet i både betjent og ubetjent tid. Foresatt gir tillatelse til at barnet kan trene alene i betjent tider. Se betjente tider nedenfor. Betjente tider varierer gjennom året. Kontroller av gyldige medlemskap forestas jevnlig av Spenst.

Husk at dere begge må registrere dere med gyldig medlemskort i resepsjonen hver gang dere trener.

All trening skjer på eget ansvar, og ungdom bør ikke trene alene.

Det er forbudt og slippe inn andre på senteret, og det er forbudt å låne bort medlemskort til andre. Senteret er video overvåket og brudd på regler politi anmledes og bøtlegges.

Les Sikkerhetsregler på hjemmesiden og Trivselsregler oppslått på senteret. Foresatt/ ansvarlig voksen er ansvarlig for ungdom under 18 år.

Medlemskapet kan tegnes fra den dag barnet fyller 13 år og fram til den dagen barnet fyller 15 år. Medlemskapet blir automatisk oppjustert til Student pris når alderen blir 16 år.

Foresatt er ansvarlig for at barnet får gjennomført det første obligatoriske møtet med en fra personalet, for omvisning og bruk og sikkerhets opplæring av alt utsyr og anlegg.

Har du spørsmål? Send oss en melding her