Informasjon

  • Dette medlemskapet gir deg trening på alle Spenst sentre i Norge + Styrkerommet på Eika Fet Arena. Ditt medlemskort vil fungere både på døren hos Spenst Fetsund og styrkerommet i Eika. Når du skal gjestetrene gratis på andre Spenst sentere må du vise ditt elektroniske medlemskort i Spenst APPEN, denne vil da vise at du har et PLUSS medlemskap. Medlemskortet vil ikke fungere på døren hos andre Spenst sentere og trening må derfor skje når det er åpet i resepsjoen. når du gjestetrener på Spenst bruker du ditt elektroniske medlemskap i APPEN.
  • Medlemskapet har 12 mnd bindingstid, men vil fornye seg selv etter denne perioden. Medlemskapet er løpende til skriftig oppsigelse foreligger.
  • Avtalegiro: Du betaler for medlemskapet via avtalegiro. Treningsavgift trekkes fra din konto 20. i måneden. Husk å påse at du har riktig beløpsgrense på ditt avtalegirotrekk. Vi anbefaler kr. 2.000,-. For å tegne avtalegiro følger du egen link på vår hjemmeside. Får du ikke dette til, kontakt resepsjonen i betjent tid.
  • Frys eller utmelding: Du kan fryse medlemskapet ditt når du måtte ønske. Du må huske på å si ifra til oss skriftlig 1. mnd varsel - INNEN den 1. i måneden -  om du skal fryse eller si opp ditt medlemskap.
  • Det er 1 måneds oppsigelsestid etter bindingstiden og 1 måneds varsel på frys. Husk å skriv når du ønsker at ditt medlemskap skal startes opp igjen ved frys.
  • Påse at du får opplæring av vårt Personale i online booking av saltimer, Sikkerhets- og Trivselsregler ved bruk av treningsutstyr og anlegg før treningen kan starte opp. Henvend deg i betjent tid for veiledning.
  • Våre betjente åpningstider finner du her på vår hjemmeside, de er også oppslått på ytterdøren.
  • Ditt medlemskap er personlig og skal ikke benyttes av andre. 
  • Du vil etter innmelding motta et medlemskort første gang du kommer å trener etter innmelding. Det er ditt personlige medlemskort og kan ikke benyttes av andre. Det er også et inngangskort/ nøkkelkort -  for å komme inn når senteret er ubetjent og ytterdøren er låst.
  • Husk alltid å ha med deg kortet ditt. Husk alltid å registrer kortet ditt i kortleseren på resepsjons disken hver gang du kommer. Les medlemsbetingelser og trivselsregler på vår hjemmeside.