Informasjon:
  • Medlemskapet har 3 mnd bindingstid, men vil fornye seg selv etter denne perioden. Medlemskapet er løpende til skriftig oppsigelse foreligger.
  • Avtalegiro: Du betaler for medlemskapet via avtalegiro. Treningsavgift trekkes fra din konto 20. i måneden. Husk å påse at du har riktig beløpsgrense på ditt avtalegirotrekk. Vi anbefaler kr. 1.000,-. For å tegne avtalegiro følger du egen link på vår hjemmeside. Får du ikke dette til, kontakt resepsjonen i betjent tid.
  • Frys eller utmelding: Du kan fryse medlemskapet ditt når du måtte ønske. Du må huske på å si ifra til oss skriftlig - INNEN den 1. i måneden -  om du skal fryse eller si opp ditt medlemskap.
  • Det er 1 måneds oppsigelsestid etter bindingstiden og 1 måneds varsel på frys. Husk å skriv når du ønsker at ditt medlemskap skal startes opp igjen ved frys.
  • Påse at du får opplæring av vårt Personale i online booking av saltimer, Sikkerhets- og Trivselsregler ved bruk av treningsutstyr og anlegg før treningen kan starte opp. Henvend deg i betjent tid for veiledning.
  • Våre betjente åpningstider finner du her på vår hjemmeside, de er også oppslått på ytterdøren.
  • Ditt medlemskap er personlig og skal ikke benyttes av andre. 
  • Du vil etter innmelding motta et medlemskort første gang du kommer å trener etter innmelding. Det er ditt personlige medlemskort og kan ikke benyttes av andre. Det er også et inngangskort/ nøkkelkort -  for å komme inn når senteret er ubetjent og ytterdøren er låst.
  • Husk alltid å ha med deg kortet ditt. Husk alltid å registrer kortet ditt i kortleseren på resepsjons disken hver gang du kommer. Les medlemsbetingelser og trivselsregler på vår hjemmeside.