Styrkerommet Eika Fet Arena har 16 års aldersgrense for å trene alene, For å melde inn ungdom mellom 13-17 år må foresatt møte opp sammen med ungdommen i betjent resepsjonstid hos Spenst Fetsund for å opprette en kontrakt. 

  1. Alle kort er personlige og skal ikke lånes ut eller brukes av andre.
  2. Det er 16 års aldersgrense for å kunne trene alene på styrkerommet.
  3. Ungdom mellom 13-15 år kan ha eget medlemdkap på styrkerommet, men får ikke utdelt kort da de ikke kan oppholde seg i styrkerommet alene uten foresatt som også da MÅ være medlem. 
  4. Det er ikke lov å ha med seg barn under 13 år inn på styrkerommet. Alle barn over 13 år må ha EGET personlig medlemskap. 
  5.  Pga smitteverns sporing må alle bruke kortet sitt i døren utenfor styrkerommet for å registrere sitt besøk. Foresatt registrerer sitt kort for begge medlemmer om han eller hun trener med sin ungdom mellom13-15 år.
  6. Bot på kr 2500,- gis ved brudd på regler og det foretas hyppige kontroller.