Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på våre gjeldende retningslinjer fra FHI som er tilpasset treningsbransjen. I tillegg har vi innført lokale kommunale tiltak. Vask og rydd alltid utstyr etter bruk. Ha god hoste/nyse hygiene og ta hensyn til andre medlemmer.