ÅRSAKEN TIL AT DU IKKE FÅR BOOKET DEG PÅ ØNSKET TIME KAN VÆRE ET ELLER FLERE AV FØLGENDE:

  • Du har ikke tilgang til senteret. Du kan kun booke deg på gruppetimer om du er medlem. Ved fryst medlemskap kan du ikke booke gruppetimer.
  • Du har booket deg på for mange gruppetimer. Maks 5 bookinger på 7 dager.

ORDINÆR BOOKING

Bookingen åpner 2 dager før. Kl 08:00 hver dag åpner en ny booking. 

  • Du er utestengt fra å booke? Hvis du har 3 prikker vil du være utestengt fra booking i 28 dager fra du fikk første prikk. En prikk får du hvis:
  1. Du møter ikke opp til booket time.
  2. Du meldte deg av etter fristen på 2 timer.
  3. Du har ikke brukt kortet ditt på bookingterminalen ved oppmøte til din gruppetime.
  4. Du møte for sent til din gruppetime uten å gi beskjed i resepsjonen for manuell registrering.